Co je HHC? Je konzumace tohoto kanabinoidu bezpečná?

Co je HHC?

Mezi celosvětovou vlnou rostoucí popularity kanabinoidů pocházejících z konopí – včetně THC delta-8, THC delta-O a THC delta-10 – vstoupila na trh také novinka mezi kanabinoidy zvaná HHC. Zkuste si tuto sloučeninu "vygooglit". Výsledky, které vám vyhledávač poskytne, přinesou mnoho protichůdných informací o jeho legálnosti, účincích na organismus a dokonce i o tom, zda se přirozeně vyskytuje v rostlině konopí.

Porozumět HHC je poměrně složité, protože tato látka se na trhu objevila teprve nedávno a prodává ji jen hrstka prodejců – většinou jako náplně do vaporizérů. Teprve čas ukáže, zda má tento kanabinoid větší potenciál. HHC nepřitahuje pozornost jen svými účinky, ale především „hraním si s výsledky drogových testů“.

Hexahydrokanabinol neboli „HHC“ je kanabinoid přirozeně se vyskytující v rostlinách konopí. Vědci dosud našli více než 100 druhů kanabinoidů. Nejznámějšími kanabinoidy jsou Delta-9 THC (THC) a kanabidiol (CBD). THC je složka v marihuaně, díky které se cítíte dobře. Kanabidiol je složkou která především účinkuje různorodě např. pomáhá proti bolesti, úzkosti, depresi nebo problémy se spánkem. Kanabinoidy jako Delta-8 THC a HHC se na trhu objevily nedávno. Vyrábějí se tak, že počátečním produktem je THC nebo nějaký jiný kanabinoid a ten se chemické laboratoři mírně strukturně změní.

Trocha z historie objevu HHC

HHC poprvé vytvořil v roce 1944 americký chemik Roger Adams, když přidal molekuly vodíku k delta-9 THC. Tento proces, známý jako hydrogenace, přeměnil THC na hexahydrokanabinol (HHC). Použití hydrogenace není omezeno na výrobu kanabinoidů. Podobný proces se používá například k přeměně rostlinného oleje na margarín.

Zatímco Adams vytvořil HHC z konvenčního THC extrahovaného z konopí, v dnešní době se kanabinoid obvykle získává procesem, který využívá průmyslové konopí, rostliny s velmi nízkým obsahem THC a často vyšším obsahem CBD, jehož pěstování je ve většině zemí legální.

Budu po HHC „high“?

Stejně jako THC, HHC dává mnoha lidem příjemný pocit, ale přesně popsat to, co ten pocit je, může být těžší, alespoň prozatím. Někteří lidé uvádějí podobné účinky jako běžné produkty THC, ale není dostatek údajů, abychom si byli jisti, zda je to pravda. Neexistuje ani dostatek údajů, aby bylo možné vědět, zda užívání HHC může mít špatné vedlejší účinky nebo dokonce dlouhodobé negativní účinky.

Je HHC legální?

V současné době - ​​od června 2022 - je HHC v ČR legální, respektive není v současné době uvedena v nařízení vlády o seznamech návykových látek. V této přírodní formě je zcela legální a může se využívat k dalšímu zpracování ve formě všemožných produktů. Jako jsou liquidy do vapovacích per a vaporizérů, tablet, olejů, cukrovinek atd. Status této kontroverzní látky se však může rychle změnit. Všechny nové předpisy je nutné sledovat a obratně na ně reagovat.

Jaké jsou účinky HHC na tělo a mysl?

Neexistuje jednotný názor na účinnost HHC. Část nejasností pramení ze skutečnosti, že při výrobě kanabinoidu je konečným výsledkem směs dvou různých typů molekul HHC. První je 9R HHC, která se aktivně váže na přirozené endokanabinoidní receptory v těle, zatímco druhá molekula, 9S HHC, to vzhledem k mírně odlišné molekulární struktuře zdaleka tak dobře neumí. Molekula, která se „vejde“ do receptorů, má podobné účinky jako delta-8 THC, ale k dosažení účinku je potřeba mnohem větší množství. Při dostatečné dávce lze tedy pozorovat účinky nápadně podobné THC. HHC je však méně účinný než delta-8 THC a samotný delta-8 THC je obecně považován za přibližně poloviční než „standardní“ delta-9 THC.

Jedna převratná studie potvrdila úlevu od bolesti po testování na potkanech, jde však pouze o dílčí výsledek, který zatím žádné jiné studie nepodložily. THC i HHC mají samozřejmě odvrácenou stranu, kde se může objevit paranoia, hlad, sucho v ústech, nespavost, zvýšená chuť k jídlu, zrychlená srdeční frekvence nebo červené oči. Všechna zjištění jsou však v šedé oblasti bez potvrzení a podloženého výzkumu. Nelze se na ně spolehnout ani na ně odkazovat.

HHC je na stejné úrovni jako všechny nové kanabinoidy odvozené z konopí. Neexistuje žádná standardizovaná dávka nebo výzkum potvrzující okamžité nebo dlouhodobé účinky. Většina kanabinoidů podléhá regulaci a HHC není výjimkou. Výrobců ani prodejců není mnoho, ale existují tekutiny pro vapovací pera, tablety, oleje a cukrovinky. Dosud neexistuje konsensus ohledně zákonnosti nebo účinků na lidské tělo. Účinky jsou slabší než účinky THC, ale nápadně podobné. HHC je hraniční a podle toho by se s ním mělo zacházet.

Ukáže se HHC v testu na drogy?

Zdá se, že HHC se v těle nemusí rozkládat stejným způsobem jako THC. Na rozdíl od forem delta-8, delta-9 a delta-10 THC existují určité důkazy, že HHC se nemetabolizuje na 11-hydroxy-THC, což je látka rozkladu, kterou testuje mnoho panelů léků.

Tento fenomén však doposud nebyl studován do hloubky. Zatím nikdo s jistotou neví, že HHC nezanechá stopy použití ve vaší krvi, moči nebo vlasech. Pokud váš zaměstnavatel testuje na užívání drog, doporučujeme vám neriskovat svou práci používáním HHC.

 

Má HHC zdravotní výhody?

HHC nebyl široce studován, na rozdíl od hojnějších kanabinoidů, jako je delta-9 THC nebo CBD, ale existuje několik slibných výzkumů. Studie z roku 2011 ukázala, že některé syntetické analogy hexahydrokanabinolu (HHC) „silně inhibovaly angiogenezi a růst nádorů indukovanou buňkami rakoviny prsu“. Japonští vědci publikovali v roce 2007 článek popisující působivou schopnost HHC blokovat bolest u myší. Ale je pravděpodobně příliš brzy na to říci, zda má HHC velký příslib jako terapeutický lék.

Je konzumace HHC bezpečná?

Jako každý z nových kanabinoidů pocházejících z konopí neexistuje žádná standardní dávka a téměř žádný výzkum týkající se okamžitých nebo dlouhodobých účinků požití HHC. Vzhledem k tomu, že kanabinoidy získané z konopí (včetně HHC) nepodléhají předpisům o konopí v legálních státech pro dospělé, výrobci a prodejci produktů HHC nejsou povinni testovat své produkty na účinnost a čistotu.

HHC vs. kanabinoidy HHC-O

Jak HHC stále získává na popularitě, spotřebitelé začali objevovat jeho méně známého bratrance HHC-O – také známého jako HHC acetát. K výrobě HHC-O výrobci přidávají do molekul HHC chemickou sloučeninu acetanhydrid. Díky tomu se důkladněji vážou na kanabinoidní receptory, a tím navozují silnější účinek. Výrobci uvádějí, že HHC-O se může pohybovat od 1,5 do až trojnásobku síly HHC.

 

Tento článek je souhrnem poznatků z internetu a má čistě informativní charakter. V žádném případě nikoho nenabádá k užívání výše zmíněných látek.

Používáme ověření věku Adulto