Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady práce s vašimi údaji

 Jsme společnost Up in Smoke s.r.o.

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.upinsmoke.cz

 

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno, příjmení, adresa email a informace o zboží, o které máte zájem.

Z jakého důvodu?
Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 5dní od naší poslední komunikace.

Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, email.

Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu plnění naší služby a poté 10let (udává zákon) od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?
Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
5 let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@upinsmoke.cz

Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)

poskytovatel e-mailingové služby společnost (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti dochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@upinsmoke.cz   nebo zavolejte na tel. č. 737 991 770

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Předávání Vašich osobních údajů dalším osobám
 
Předávání osobních údajů
 
Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, které jsou popsány v těchto
zásadách.
 
K Vašim osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci naší společnosti, kteří
budou pověřeni s těmito osobními údaji pracovat. Všichni zaměstnanci, kteří budou
mít k Vašim osobním údajům přístup, jsou písemně zavázání mlčenlivostí, tudíž se o
Vašich osobních údajích nesmí nikde šířit. Tito zaměstnanci jsou také odpovědně
vybráni a řádně proškoleni, aby věděli, jak mají s Vašimi osobními údaji zacházet a
za jakých podmínek může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů.
 
Vaše osobní údaje pak budeme předávat některým třetím osobám, pokud to bude
nutné. Tyto osoby se nazývají zpracovatelé. Naše společnost odpovídá za to, že tito
zpracovatelé budou poskytovat vhodné záruky ke zpracování Vašich osobních údajů.
Všechny zpracovatele si odpovědně vybíráme. Zpracovatelé budou současně
smluvně zavázáni, aby plnili všechny své povinnosti, díky čemuž bude smluvně
zajištěno, že Vaše osobní údaje budou dostatečně chráněny a minimalizuje se tak
nebezpečí jejich zneužití.
 
Třetí osoby, jimž budou osobní údaje předávány – příjemci osobních údajů
 
Zpracovatelé jsou především naši účetní, právní, daňoví, marketingoví a jiní obdobní
poradci, kterým Vaše osobních údaje předáváme, pokud je to nutné za účelem využijí
jejich služeb - poradenství. Dále pak poskytovatelé IT služeb a hostingu, osoby
zajišťující mimosoudní vymáhání pohledávek a sledování platební kázně. V případě,
že se k poskytnutí služby, kterou po nás požadujete, rozhodneme využít nějakého
subdodavatele, můžeme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu předat
tomuto subdodavateli.
 
Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s dalšími třetími stranami s cílem, abychom
zabránili trestnému činu a snížili rizika v případech, kdy to vyžaduje zákon a také kde
to považujeme za vhodné v reakci na soudní proces nebo při ochraně práva či
majetek naší společnosti, našich partnerů nebo Vás. Rovněž při splnění zákonných
podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR,
soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

Tyto podmínky jsou účinné od 3.6.2022

 

Používáme ověření věku Adulto