CBD Oleje: Jak Rozpoznat Kvalitu?

 Při nákupu CBD olejů může být složité poznat, které z nich jsou nejlepší. Základní pochopení toho, jak se vyrábějí, vám usnadní vytřídění originálních položek od podvodů. CBD oleje se vyrábí z vysoce kvalitních odrůd Cannabis Sativa, známých jako konopí seté, s nízkým obsahem THC. Konopí se pěstuje do zralosti, sklízí, suší na vzduchu a mele na jemnou konopnou drť.

Poté se ze zpracovaného materiálu extrahují kanabinoidy a rostlinné živiny. Výsledný extrakt se kombinuje s nosičem, jako je konopný olej, olivový olej, MCT olej nebo kokosový olej. Nakonec se stáčí do lahví a vzorky každé šarže se analyzují z hlediska kvality a čistoty.

Každý výrobce nebo značka CBD si každou fázi tohoto procesu představuje po svém. Konkrétní metoda, kterou v každé fázi používají, určuje kvalitu konečného produktu a množství kanabinoidů, které obsahuje.

 

Proces pěstování Cannabis Sativa

Proces výroby CBD oleje začíná pečlivým výběrem konopí se správnou genetikou. Farmáři hledají legální kmeny konopí, které prokazatelně produkují vysoké množství prospěšných kanabinoidů. Dobrý kmen konopí je bohatý na kanabinoidy, jako je CBD, CBDa, a má nízký obsah THC, což udržuje produkt legální a zabraňuje vzniku omamných účinků.

Konopí lze pěstovat přímo ze semen nebo klonovat z malých částí rostlinné tkáně (tzv. řízkování). Klonování umožňuje rychlou produkci velkého množství geneticky identických rostlin. Některé farmy dávají této metodě přednost, protože zaručuje kvalitu každé rostliny.

Mladé rostliny se pěstují do zralosti venku v dostatečných rozestupech. Tento způsob pěstování byl vyvinut speciálně pro sklizeň konopí pro CBD oleje. Rostliny se rozrostou do plné velikosti a přirozené světlo se dostane k celé rostlině, čímž vznikají zdravé rostliny bohaté na kanabinoidy.

 

CBD - proces extrakce

Když rostliny konopí dozrají, sklízí se a rovnoměrně se rozprostírají ve velkých stodolách, kde se suší. Suché konopí se rozemele na jemný prášek se strukturou podobnou kávové sedlině.

CBD lze z tohoto surového konopí získat několika různými způsoby. Superkritický CO2 je známý jako "zlatý standard" extrakce, ale každá metoda má své výhody a nevýhody.

  1. Metoda extrakce za použití butanu/rozpouštědla

Pro tuto metodu se zvolí rozpouštědlo. K dispozici je několik různých možností, včetně alkoholu, butanu nebo jiných uhlovodíků, jako je hexan nebo propan. Extrakce rozpouštědlem byla poprvé použita v 60. letech a původně byla určena k odstraňování kovů z jejich rudy. Při použití k extrakci CBD se rozpouštědlo propouští přes jemně rozemleté konopí. Rozpouští tuky a živiny a ponechává vlákninu a buněčné materiály. Po odfiltrování tohoto odpadu se výsledná směs zahřeje ve vakuu, aby se rozpouštědlo odpařilo a zůstaly jen kanabinoidy nebo cílové oleje.

Výhody extrakce rozpouštědlem

Pokud se použije vysoce kvalitní alkohol nebo uhlovodíkové rozpouštědlo, lze vyrobit CBD olej přiměřené kvality. Hlavní výhodou extrakce rozpouštědlem je, že je levná. Rozpouštědla se dají snadno koupit a je zapotřebí jen velmi málo specializovaného vybavení.

 

Nevýhody extrakce rozpouštědlem

Extrakce rozpouštědlem může vést ke ztrátě přibližně 10 % kanabinoidů. Je to také jedna z nejtvrdších dostupných metod, která může zbavit surovinu chlorofylu a dalších rostlinných struktur. Výsledkem je hořký, zelený olej namísto hladkého, průsvitného oleje, kterému se dnes dává přednost. 

Hlavní nevýhodou je riziko, že v extraktu zůstanou toxické zbytky rozpouštědla. V některých olejích vyrobených touto metodou bylo zjištěno malé množství rozpouštědla. Extrakci rozpouštědlem lze provádět bezpečně, ale bez dodržení příslušných bezpečnostních norem může být velmi nebezpečná.

Extrakcí rozpouštědlem se také získává olej, který může obsahovat kontaminující látky obsažené v původním rostlinném materiálu. Pesticidy, těžké kovy a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) jsou často přítomny v půdě a mohou se hromadit v rostlině konopí. Jiné metody extrakce jsou účinnější při snižování hladiny kontaminujících látek ve výsledném oleji.

 

  1. Metoda extrakce pomocí CO2

Extrakce oxidem uhličitým (CO2) je proces, při kterém se pomocí nejmodernějších průmyslových zařízení odstraňují potřebné kanabinoidy ze surové rostlinné hmoty. V tomto odvětví je považována za nejlepší metodu, ale je také nejdražší. Nejprve se rostlinný materiál stlačí při nízké teplotě. Poté se přes něj propustí superkritický CO2. Superkritický CO2 je udržován při teplotě a tlaku vyšším, než je jeho standardní "kritický" stav; to znamená, že se stává kapalinou a funguje jako rozpouštědlo. Rozšířenou verzi superkritické extrakce CO2 lze použít k odstranění téměř všech stop tetrahydrokanabinolu (THC). Pro získání extraktu s nejnižším obsahem THC je tento proces delší a dražší. Při správném provedení může vzniknout produkt, který je tak blízko 0 % THC, jak je to jen s moderními metodami možné.

Výhody extrakce CO2

Je známo, že CO2 je bezpečný pro lidskou spotřebu a potravinářské společnosti ho často používají k výrobě perlivých nápojů. Tato metoda extrakce je známá jako nejefektivnější způsob, jak dosáhnout nejvyšších výtěžků kanabinoidů.

Lze při ní také získat výjimečně čistý THC olej (v zemích kde to legislativa dovoluje) nebo CBD olej, u něhož je riziko přítomnosti kontaminujících látek minimální nebo žádné. Proces nezahrnuje žádné škodlivé chemické látky, takže nehrozí, že by v konečném produktu byly přítomny toxické zbytky.

Nevýhody extrakce CO2

Zařízení potřebné k použití této metody je příliš drahé pro individuální použití nebo pro malé společnosti, které chtějí vytvářet produkty CBD. Proces zahrnuje specializované vědecké vybavení, jehož průměrná cena často dosahuje 1 000 000 Kč. 

  1. Extrakce CBD olivovým nebo kokosovým olejem

Nejjednodušší metoda extrakce CBD z konopí se používá již po staletí a lze ji snadno provést doma. Spočívá v namáčení konopné drti v přírodním rostlinném oleji a v tom, že se do ní kanabinoidy a rostlinné sloučeniny vstřebají. Nejprve je třeba surovinu jemně rozemlít a dekarboxylovat; tím se kanabinoidy převedou do své nejaktivnější formy. Například kyselina kanabidiolová je prekurzorem CBD; když dojde k dekarboxylaci, většina CBDa se stane CBD. Dekarboxylace lze dosáhnout pomalým zahříváním suchého rostlinného materiálu. Aktivovaná konopná drť se pak kombinuje s kvalitním olejem, například olivovým nebo kokosovým. Směs se zahřívá a jemně vaří nejméně dvě hodiny. Poté se ochladí a přefiltruje, aby se odstranily veškeré rostlinné zbytky.

Výhody extrakce oleje

Extrakce oleje je relativně levná, velmi šetrná a snadno se provádí v domácích podmínkách. Když slyšíte o konopných olejích, které se vyráběly před staletími, často se používala právě tato metoda.

Nevýhody extrakce oleje

CBD olej vyrobený touto metodou je více zředěný a méně účinný než ty, kterých bylo dosaženo sofistikovanějšími technikami. Je také neefektivní a zanechává v rostlinném materiálu velkou část kanabinoidů. Velké provozy ji nepoužívají, protože se při ní plýtvá cennými kanabinoidy.

Takto vyrobený CBD olej také pravděpodobně obsahuje velké částice rostlinné hmoty, což mu dodává ostrou, hořkou chuť. V důsledku toho rychle podléhá zkáze a musí být pečlivě skladován. Aby se prodloužila jeho trvanlivost, měl by být skladován na chladných a tmavých místech.

Takto extrahovaný CBD  olej si také zachovává většinu kontaminujících látek přítomných v rostlině konopí. Mezi ně mohou patřit pesticidy, těžké kovy nebo polycyklické aromatické uhlovodíky.

Vytvoření finálního produktu

Aby se z extraktu stal CBD olej, který najdete v obchodech nebo je dostupný na internetu, kombinuje se s nosným olejem. Nosný olej umožňuje výrobci upravit sílu a usnadňuje jeho užívání a vstřebávání do těla. V nabídce najdete CBD oleje vyrobené s širokou škálou nosičů, včetně konopného oleje, kokosového oleje, olivového, arganového oleje a MCT oleje.

Nosný olej přináší vlastní výhody. Například MCT olej a kokosový olej vám mohou dodat energii a rychleji dodávají kanabinoidy do krevního oběhu. CBD Olej z konopných semínek nabízí prospěšnou směs mastných kyselin, olivový olej má fantastickou chuť a arganový olej má výborné účinky na pokožku.

Po přidání nosiče se CBD olej stáčí do lahví a vzorek z každé šarže je analyzován v laboratoři třetí strany. Výsledky této analýzy poskytují záruku kvality oleje, jako například CBD oleje od Plant of Life® či Plant of Remedy®.

Většina certifikátů o analýze vám sdělí, kolik jednotlivých kanabinoidů je v oleji přítomno. Nejlepší laboratoře uvádějí také terpenový profil a výsledky screeningu kontaminantů.

Závěrem

Způsob výroby CBD oleje výrazně napovídá o jeho kvalitě. Značky CBD, které transparentně informují o svých surovinách a výrobních postupech, často vyrábějí ty nejlepší oleje. Pokud nenajdete žádné podrobnosti o tom, odkud konopí pochází nebo jak jsou kanabinoidy extrahovány, nemusí být olej pravý ani kvalitní.

Hledejte CBD oleje a extrakty vyrobené z legálních odrůd konopí a extrahované pomocí superkritického CO2. Nejdůvěryhodnější značky to doloží informacemi o konkrétních farmách nebo postupech. Některé z nich dokonce vedle certifikátů o analýze třetích stran poskytují i kopie certifikátů kvality udělených jejich konopným farmám.

 

Používáme ověření věku Adulto