Jaké jsou výhody užívání CBD oleje?

CBD (kanabidiolový) olej je oblíbenou alternativní léčbou. Lidé uvádějí, že používání CBD oleje pomáhá
snižovat bolest, úzkost a poruchy spánku. Vzhledem k zákazu konopí a souvisejícím omezením výzkumu existují jen omezené důkazy ze studií na lidech, které by podporovaly přínosy CBD oleje. S legalizací konopí v některých oblastech světa však
výzkum v této oblasti nabírá na obrátkách.

CBD je pouze jednou z mnoha různých molekul, které jsou pro rostlinu konopí jedinečné. CBD olej
obecně obsahuje nízké množství kanabinoidu tetrahydrokanabinolu (THC), což je sloučenina, která
vyvolává pocit "high".

Průzkumy mezi uživateli uvádějí, že CBD olej používají při různých zdravotních potížích, aniž by pociťovali
omamné účinky THC. Obecně platí, že většina lidí CBD snáší dobře a pociťuje minimum závažných
vedlejších účinků. CBD olej je oblíbenou alternativní léčbou. Pomáhá snižovat bolest, úzkost a poruchy
spánku.


Na rozdíl od THC se CBD neváže snadno na kanabinoidní receptory. Tyto receptory jsou klíčovou součástí
lidského endokanabinoidního systému, který hraje klíčovou roli v centrální nervové soustavě.
Endokanabinoidy jsou signální molekuly, které pomáhají regulovat různé procesy, jako je bolest, paměť,
nálada, imunita a stres. CBD však interaguje s jinými receptory, jako jsou serotoninové a opioidní
receptory. Může také zvyšovat hladinu přirozeně se vyskytujících endokanabinoidů, což může
vysvětlovat jeho zdánlivě širokou škálu využití. Čtěte dále a dozvíte se o některých možných výhodách
používání CBD oleje.


1. Epilepsie

Prvním lékem na bázi CBD, který schválil Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), byl Epidiolex.
Lékaři předepisují Epidiolex těm, kteří mají záchvaty způsobené Lennox-Gastraultovým nebo
Dravetovým syndromem, což jsou vzácné typy epilepsie. Epidiolex prošel přísnými klinickými
studiemi na lidech, než jej FDA schválila jako léčbu těchto dvou stavů. Podle článku publikovaného
v odborném časopise Molecules 
vědci přesně nevědí, jak CBD pomáhá kontrolovat záchvaty.
Jedna z teorií naznačuje, že CBD ovlivňuje receptor, který se podílí na aktivitě

záchvatů a nazývá se transientní receptorový potenciál vaniloid. Z přehledu dokončených
a probíhajících klinických studií vyplynulo, že přidání CBD k běžným 
antiepileptikům může být vhodné při léčbě rezistentní epilepsie u kojenců, dětí a dospívajících.

2. Bolest a zánět

Vědci zkoumali účinky CBD na zmírnění bolesti. Malá randomizovaná, placebem kontrolovaná
studie, která proběhla v roce 2020 zkoumala použití lokálního CBD oleje u lidí s periferní neuropatií nohou.

V této studii dostávali účastníci s periferní nenádorovou neuropatickou bolestí buď 250 miligramů
(mg) CBD celkem rozpuštěného ve 3 oz oleje, nebo placebo. Po 4 týdnech výzkumníci zaznamenali
statisticky významné snížení intenzivní bolesti, ostré bolesti, pocitu chladu a svědění u osob
užívajících CBD olej. Účastníci nepociťovali žádné vedlejší účinky.
Ačkoli jsou výsledky této malé studie pozitivní, zúčastnilo se jí pouze 29 účastníků, takže vědci musí
provést další šetření, aby výsledky potvrdili na větším souboru pacientů.
Další přehledová studie prokázala, že kombinace THC a CBD v poměru 1:1 nastříkaná do zadní části úst (farmaceutický výrobek s názvem Sativex) by mohla být účinná při chronické bolesti nesouvisející s nádorovými onemocněními. Vědci
však nevědí, která z těchto dvou sloučenin měla nejvýznamnější účinek. Také doba sledování v této
studii byla 15 týdnů. Vědci musí provést další výzkum, aby potvrdili, zda je možné dlouhodobé
tlumení bolesti pomocí této kombinace.
Sativex sprej, který obsahoval THC i CBD, může mít také protizánětlivé účinky. Dřívější studie na lidech žijících s revmatoidní artritidou ukázala, že Sativex snížil skóre aktivity onemocnění, které prokazuje snížení zánětu.
Tyto studie ukazují potenciální účinnost CBD na bolest a zánět.

3. Deprese a úzkost

Mnoho studií na zvířatech o účincích CBD na poruchy nálady ukázalo slibné výsledky. V článku publikovaném v časopise Neuropsychopharmacology byla popsána studie na lidech, kde vědci prokázali, že CBD může snížit úzkost způsobenou veřejným vystupováním. Účastníci studie užívali před veřejným vystoupením přípravek CBD. Uváděli, že pociťovali menší úzkost a nepříjemné pocity. Výzkumníci naznačují, že CBD může pomoci zmírnit úzkost spojenou s očekáváním události, která vyvolává strach. Účastníci měli také nižší negativní sebehodnocení během veřejného vystupování. Výzkumníci předpokládají, že v účincích CBD na úzkost mohou hrát roli serotoninové receptory. Studie účinnosti CBD na depresi na lidech v současné době chybí. Před jeho použitím k tomuto účelu je nutné provést další výzkum.

4. Léčba a management závislostí

Někteří odborníci naznačují, že CBD olej může pomoci lidem se závislostí tím, že snižuje aktivaci
amygdaly, mozkové oblasti, která se podílí na vzniku závislosti. Touha po drogách obecně vzniká
vystavením se určitému podnětu. Snížení touhy během abstinenčních příznaků tedy může lidem
pomoci zdržet se užívání heroinu.
Studie publikovaná v časopise American Journal of Psychiatry zkoumala vliv CBD na
podmínky vyvolávající touhu a úzkost u lidí s poruchou užívání heroinu. Výzkumníci prokázali, že ve
srovnání s placebem měli ti, kteří užívali CBD, nižší nutkání a úzkost. Tyto výsledky jsou slibné a
vyžadují další zkoumání.

5. Zánětlivé kožní onemocnění

Ve vědeckých studiích vykazují některé kanabinoidy protizánětlivé, protisvědivé, protistárnoucí a protinádorové vlastnosti.
Někteří odborníci naznačují, že k těmto účinkům dochází při jejich interakci s endokanabinoidním systémem, který se nachází na kůži.
Mezi kožní onemocnění, která se mohou při léčbě s CBD zlepšit, patří např:

 •  akné
 •  atopická dermatitida
 •  lupénka
 •  rakovina kůže
 •  svědění kůže
 •  bolest

Buněčné studie prokázaly, že CBD zabraňuje některým funkcím mazových žláz, které přispívají ke vzniku akné. Vědci musí tyto výsledky potvrdit ve studiích na lidech, než budou moci lékaři doporučit jejich užívání.

6. Neuroprotekce

Článek v časopise Molecules uvádí, že studie na zvířatech ukázaly, že CBD může mít neuroprotektivní účinky u několika
neurodegenerativních onemocnění, včetně:

 • Amyotrofické laterální sklerózy (ALS).
 • Parkinsonova choroba
 • Huntingtonova choroba
 • Alzheimerova choroba
 • Roztroušená skleróza (RS)

Vědci předpokládají, že neuroprotektivní účinky jsou důsledkem protizánětlivých a antioxidačních
vlastností CBD.

7. Úleva od vedlejších účinků chemoterapie

Článek v časopise British Journal of Pharmacology uvádí, že účinek CBD na nevolnost a
zvracení u zvířat může souviset s jeho interakcí se serotoninovými receptory. Článek však dochází k
závěru, že THC má zřejmě větší schopnost snižovat nevolnost a zvracení než CBD.
V jedné klinické studii na lidech lidé s nevolností a zvracením vyvolanými chemoterapií pociťovali při užívání Sativexu úlevu, ale není jasné, jak velký přínos CBD poskytlo. K pochopení úlohy CBD při zmírňování nevolnosti a zvracení je třeba
dalšího přezkoumání. 

Další formy CBD

CBD olej není jedinou formou CBD, kterou lidé používají k léčebným účelům. Mezi různé druhy CBD
patří:

Účinek, který může mít užívání CBD na člověka, se může lišit podle toho, zda jej inhaluje, nebo užívá
perorálně. Nežádoucí účinky CBD se mohou lišit také v závislosti na konzumované formě.

Souhrn
Použití CBD oleje a další produkty na bázi CBD mají benefity jako tlumení bolesti,
kontroly úzkosti a zvládání záchvatů.
Ačkoli studie uvádějí jen málo vedlejších účinků při užívání CBD, jeho účinnost u různých zdravotních
stavů vyžaduje další výzkum.
Jiní uživatelé používají CBD olej na zdravotní stavy, které vědci zatím důkladně nezkoumali. Pacienti,
kteří používají CBD olej, by se měli poradit s lékařem, aby se ujistili, že je lék bezpečný a zda je CBD
účinnější než jiné konvenční léky.

Používáme ověření věku Adulto